BABALA:

Mag-ingat sa pagsali agad sa mga Multi-Level Marketing o Networking ng kulang ang kaalaman! Siguraduhing alam ninyo ang impormasyong ito bago sumali sa MLM o Networking para hindi kayo maloko o ma-Scam. Ito ay isang maikling video na magsisilbing gabay para sa mga nagnanais sumali sa ganitong uri ng negosyo. Huwag basta-bastang sasali sa negosyong hindi naiintindihan at hindi napapag-aralang mabuti.

Ang mga sumusunod ay mga matutunan ninyo sa video:

  • Paano malalaman kung legal ang isang MLM Company
  • Anu-ano ang mga dokumentong kailangan hanapin
  • Paano pumili ng tamang MLM Company na sasalihan
  • Ano ang mga dapat malaman sa marketing plan ng isang MLM Company
  • Anong klase ng sistema ang dapat hanapin sa sasalihang tao o team

About the Author

Lloyd Labso is the founder of Digital Start-Up Toolkit. He is a general physician by profession. He is an author, blogger, internet and network marketer. He has built several online websites for other entrepreneurs that have gone to generate massive income.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>